Členství, poplatky

Sekání letiště 2017

duben, květen Polák, Hetfleisch, Šponer, Citovi
červen Balcar, Košťálovi, Škoda, Knap
červenec Vachovi, Sklenčka, Chlad, Šperlink
srpen Celba, Muller, Seidl, Petera, Erlebach
září, říjen Koblasa, Tesař, Kocián, Hubálovský, Koch
listopad dle potřeby a po dohodě létajících modelářů příprava na zimu

Sekačku předávat čistou, ostatní věci řešit ústní dohodou.

Členství v klubu a poplatky

Členství v klubu

Členem klubu se může stát jakákoliv osoba, která o to požádá, bude schválena výborem klubu a bude se podílet na brigádách, sečení, akcích klubu apod. Neúčast na těchto akcích povede k navýšení poplatku za členství, případně ke zrušení členství.

Členské poplatky

Poplatky: – členové klubu 500 Kč/rok
– ostatní 1.000 Kč/rok
– jednorázové užití letiště 100 Kč

Pravidla

Při létání je povinen každý dodržovat bezpečnost a slušné chování, viz například Kodex leteckého modeláře.