Archiv autora: webmaster

Sekání letiště 2024

duben

květen

Koch, Hetfleisch

Polák ,Polák K. Celba O. Jansa M.

červen Chlad,Sklenička,Košťál M.
červenec Kubeček, Šponer, Müller
srpen Košťál J. Balcar, Škoda M.
září, říjen Cita Petr
listopad dle potřeby a po dohodě létajících modelářů příprava na zimu

Sekačku předávat čistou, ostatní věci řešit ústní dohodou.

Členství v klubu a poplatky

Členství v klubu

Členem klubu se může stát jakákoliv osoba, která o to požádá, bude schválena výborem klubu a bude se podílet na brigádách, sečení, akcích klubu apod. Neúčast na těchto akcích povede k navýšení poplatku za členství, případně ke zrušení členství.

Členské poplatky

Poplatky: – členové klubu 500 Kč/rok
– ostatní 1.000 Kč/rok
– jednorázové užití letiště 100 Kč

Pravidla

Při létání je povinen každý dodržovat bezpečnost a slušné chování, viz například Kodex leteckého modeláře.