Seznam členů

Seznam členů

Příjmení a jméno Telefon Zaplaceno  2024      e-meil licence
Balcar Jaroslav 603 960 131 ano                          bacil3@seznam.cz CZE-224-007
Celba Ondřej 776 146 092 ano                          ondra.celba@seznam.cz CZE-224-003
Cita Josef 777 029 368 ano                          jodel@email.cz
Cita Petr 777 596 449 ano                          rotomotor@rotomotor.cz
Hetfleisch Petr 777 256 695 ano                          phmodel@tiscali.cz CZE-224-002
Chlad Radoš 608 518 396 ano                           radekchlad@seznam.cz
Jansa Milan 604 638 127 ano                           jansa.milan@email.cz
Koch Pavel 776 779 230 ano                           pavel.koch@seznam.cz
Košťál Jiří 732 813 568 ano                           kostaltu@seznam.cz CZE-224-011
Košťál Miroslav 604 909 171 ano                           tucano@rtyne.net CZE-224-001
Kubeček Jiří 774 888 328 ano¨                          kubecek.j@post.cz CZE-224-004
Müller Martin 731 211 016 ano                            muller-martin@email.cz CZE-224-005
Nývlt Josef 723 053 013 ano                            vserob-kovo@seznam.cz CZE-224-012
Polák Jaroslav 723 040 943 ano                            polakjaroslav.rc@seznam.cz CZE-224-008
Polák Kryštof ano                            stofapol@seznam.cz CZE-224-009
Preclík Jan 604 535 549 ano                            jan.preclik@seznam.cz CZE-224-006
Seidl Jaroslav 776 163 783 ano                            jarda.seidl@seznam.cz
Sklenička Dušan 775 989 353 ano                            d.sklenicka@seznam.cz CZE-224-013
Škoda Milan 602 437 553 ano                            milskoda@seznam.cz CZE-224-010
Šponer Saša 725 384 276 ano                            sasner@seznam.cz
Vach Oldřich 721 647 730 ano                            ol.va@seznam.cz
Vlach Martin 722 005 288 ano                             martinvlach@seznam.cz

(Pokračování textu…)

Sekání letiště 2024

duben

květen

Koch, Hetfleisch

Polák ,Polák K. Celba O. Jansa M.

červen Chlad,Sklenička,Košťál M.
červenec Kubeček, Šponer, Müller
srpen Košťál J. Balcar, Škoda M.
září, říjen Cita Petr
listopad dle potřeby a po dohodě létajících modelářů příprava na zimu

Sekačku předávat čistou, ostatní věci řešit ústní dohodou.

Členství v klubu a poplatky

Členství v klubu

Členem klubu se může stát jakákoliv osoba, která o to požádá, bude schválena výborem klubu a bude se podílet na brigádách, sečení, akcích klubu apod. Neúčast na těchto akcích povede k navýšení poplatku za členství, případně ke zrušení členství.

Členské poplatky

Poplatky: – členové klubu 500 Kč/rok
– ostatní 1.000 Kč/rok
– jednorázové užití letiště 100 Kč

Pravidla

Při létání je povinen každý dodržovat bezpečnost a slušné chování, viz například Kodex leteckého modeláře.