Předvánoční schůze klubu

Posedíme, pokecáme, promítneme nějaké filmy a fotky s modelářskou tématikou…

Místo konání: restaurace na Bohdašíně

Datum konání: xx. 12. od 18 hodin